Banka ve Kredi Rehberi
Kredi Başvurusu Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?
Yazar: - 06 Ağustos 2019
1.702
0

Kredi başvurusunda bulunmadan önce, kredi çekilecek olan ihtiyacın nakit olarak, tasarruflarla karşılanıp karşılanamayacağı üzerinde düşünülmesi gerekmektedir.

Çekilen en düşük tutardaki krediler için bile bankalar, sundukları hizmetlerin bedeli olarak faiz uygulamaktadırlar. Çekilen ve kullanılan her kredi için vade süresi boyunca toplam borçla birlikte faiz uygulanmakta ve ödenmektedir.

Faiz giderlerinin yanı sıra kredi kullanırken bankalar çeşitli kalemlerde olacak şekilde kişilerden masraf talebinde bulunmaktadırlar. Faizler, krediler için ödenmekte olan yegane gider kalemleri değildirler. Kredi kullanacak kişilerin, bankanın uygulamakta olduğu yıllık maliyet oranlarını, dosya masraflarını ve ilave masrafları iyice araştırmak gerekmektedir.

Vadeye Dikkat
Vade sayısının uzaması, kredi faizinin artmasına ve ana para üzerinden faiz ödenmesi gereken sürenin uzaması anlamına gelmektedir. Uzun vadeli kredilerde aylık olarak düşük tutarlarda ödemeler gerçekleştirilse de ödemeler toplama vurulduğunda kısa vadeli kredilerden çok daha masraflı olmaktadırlar. Faiz oranı ile vade sayısı arasında dengenin yakalanması, geri ödeme süresince kredi kullanan kişilere büyük kolaylıklar sağlayacaktır.

Bireysel İhtiyaç Kredilerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Bireysel ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenlerin kredi seçiminde dikkat etmeleri gereken en önemli değişken, kredilerin faiz oranları olacaktır. Faiz oranlarından sonra kontrol edilmesi gereken ikinci değişken bankaların kredi oluşturumu sırasında kişilerden aldıkları dosya masraflarıdır. Yasal olarak bankalar, verdikleri kredilerin binde 5’ i kadar dosya masrafı talebinde bulunabilmektedirler. 10 bin TL’ lik bir kredi başvurusunda bulunan müşterisinden banka, maksimum olacak şekilde 50 TL dosya masrafı talebinde bulunabilmektedir.

Konut Kredilerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Konut kredileri, bankaların ev almak isteyen müşterilerine yönelik hazırladıkları, uzun geri ödeme süresine sahip ve büyük meblağlı kredilerdir. Bu kredilerde de öncelikle dikkat edilmesi gereken, bankanın kredi vadesi boyunca uygulayacak olduğu faiz oranıdır. Yüksek tutarlı ve uzun vadeli kredilerde, faiz oranında meydana gelen küçük bir değişim, toplamda orana nazaran çok daha fazla tutarlarda paraya denk gelmektedir.

Konut kredisi alacak olanların dikkat etmeleri gerekenler arasında bankaların müşterilerinden talep edecek oldukları masraf kalemleri de gelmektedir. Evlerin fiyatlarının tespiti için görevlendirilecek olan eksperlerin ücretleri, dosya masrafı, komisyon bedelleri gibi giderler de göz önünde bulundurulmalıdır.

Taşıt Kredilerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Taşıt kredisi alacakların kredileri, alacakları araçlara göre hesaplamaları ve araştırmaları gerekmektedir. Yani sıfır araç alacak olanlar, ikinci el araç alacak olanlardan daha farklı krediler kullanmaktadırlar. Faiz oranları bu iki kredi için de çok fazla değişiklik göstermese bile ikinci el araç alacak olanların en fazla 10 yaşına kadar olan araçlar için kredi başvurusunda bulunma hakları vardır. Daha yaşlı araçla için bankaya araç kredisi başvurusunda bulunulamamaktadır. Sıfır araç kredilerinde alınan araçlar kredilere rehin verilirken ikinci el araç kredilerinde bankalar, araçların maksimum olacak şekilde %70’ leri tutarında kredi hazırlamaktadırlar.

KOBİ Kredilerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
KOBİ kredilerinde, kredi başvurusunda bulunan işletmenin sahip olduğu değişkenler, bankaların kredi oluştururken göz önüne aldıkları değişkenlerin aşında gelmektedir. İşletmenin faaliyet göstermekte olduğu sektör, işletmenin büyüklüğü, kredi başvurusu sebebi ve işletmenin kredi sicili gibi değişkenler, bankalar gözünde öneme sahiptir ve bu değişkenlerin iyiye işaret etmesi, KOBİ’ lerin kredi kullanabilmeleri için büyük önem taşımaktadır. Yukarıda açıklanan ve açıklanmayan tüm kredi türleri için kredi kullanacak olan kişilerin faiz oranlarını, masrafları ve diğer bankaların verdiği teklifleri derinlemesine analiz etmeleri, en iyi tekliften faydalanmalarını ve rahat bir geri ödeme sürecine kavuşmalarını sağlayacaktır.

İlgili Konular